จากประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้ขายทั่วประเทศ เราเชื่อว่า หนึ่งใน “ปัจจัยที่สำคัญที่สุด” ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ขายเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดคือ “บุคลากร” ที่ผลักดันให้ผู้ขายแสดงศักยภาพของตนออกมา พร้อมที่จะฟูมฟัก ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้คำแนะนำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของการมุ่งพัฒนา สร้างเครือข่ายเทรนเนอร์ Shopee Bootcamp เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงการพัฒนาผู้ประกอบการทั่วประเทศไทย


EMPOWERING THE FUTURE OF THAILAND’S DIGITAL ECONOMY


จุดเริ่มต้นของ SHOPEE BOOTCAMP

ในปี 2019 ช้อปปี้ร่วมกับพันธมิตรหลากหลายภาคส่วน เพื่อเริ่มต้นสร้างเครือข่ายเทรนเนอร์ต้นแบบ โดยจัดการอบรม เทรนเนอร์เพื่อขยายผลไปสู่ผู้ขายทั่วประเทศและส่งมอบสิทธิพิเศษจากพันธมิตรให้แก่ผู้ขายที่ประสบความสำเร็จ เครือข่ายเทรนเนอร์ต้นแบบนี้ ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงผู้ขายได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้น และช่วยสนับสนุนให้ผู้ขายที่เข้าร่วมหลักสูตรสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างรวดเร็ว

1. เทรนเนอร์เข้ารับการอบรมกับบริษัทช้อปปี้

2. ผู้ขายเรียนหลักสูตรออนไลน์จากช้อปปี้
และมีเทรนเนอร์ คอยให้คำปรึกษา

3. 76% ของผู้ขายที่ปฎิบัติตามหลักสูตร
เพิ่มยอดขายได้ 100% ภายใน 3 เดือน


ก้าวใหม่ของ SHOPEE BOOTCAMP

จากความสำเร็จในปี 2019 ช้อปปี้ยังคงมุ่งมั่งพัฒนาเพื่อต่อยอดโครงการต้นแบบโดยเน้นย้ำในการสร้างเครือข่ายให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น โดยพัฒนาหลักสูตรเทรนเนอร์ให้มีเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้น และเพิ่มหลักสูตรเทรดเดอร์หรือผู้ขายคนกลางเพื่อสร้างการกระจายรายได้สู่สินค้าดีทั่วประเทศ

หลักสูตรเข้มข้นกว่าเดิม เพิ่มเติมประสบการณ์จากผู้ฝึกสอนแนวหน้า เพื่อพัฒนาเป็นผู้ฝึกสอนช้อปปี้มืออาชีพ และสามารถถ่ายทอดความรูไปยังผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่เทรนเนอร์จะได้รับ
• องค์ความรู้และความเข้าใจด้านอีคอมเมิร์ซและช้อปปี้
• ประกาศนียบัตรรับรองการอบรมผู้ฝึกสอน
• ส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของ SME ไทย
• ความสุขที่ได้แบ่งปันความรู้แก่ผู้ขายทั่วประเทศไทย

หลักสูตรใหม่พิเศษ เพื่อการพัฒนาตัวแทนนักขายที่ไม่มีสินค้าเป็นของตัวเอง เรียนรู้ตั้งแต่การสำรวจของตลาด การหาสินค้ามาขาย  ไปจนถึงการบริหารพอร์ทสินค้าให้ได้กำไรสูงสุด

สิ่งที่ตัวแทนนักขายจะได้รับ
องค์ความรู้และความเข้าใจด้านอีคอมเมิร์ซและช้อปปี้
• กระบวนการคิด วิธีการมองธุรกิจ และค้นหาโอกาส
• เทคนิคการขายเฉพาะเจาะจงสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง
• เรียนรู้อีกหนึ่งช่องทางเพื่อสร้างรายได้เสริมจากงานหลัก

PAST COLLABORATION