สถานะ
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
Price
Free
เริ่มเรียนเลย

หลักสูตร ปัดฝุ่นเร่งยอด

เหมาะสำหรับ: ผู้ขายทั่วไปที่มีร้านค้าแล้ว แต่ต้องการเพิ่มยอด
เนื้อหา: เทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆบน Marketing Center เพื่อเพิ่มยอดขาย
ระยะเวลา: ไม่เกิน 50 นาที