สถานะ
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
Price
Free
เริ่มเรียนเลย

หลักสูตร ไลฟ์ง่าย ยอดขายปัง

เหมาะสำหรับ: ผู้ขายทั่วไปที่มีร้านค้าแล้ว แต่ต้องการเพิ่มยอด
เนื้อหา: การเตรียมตัว และเทคนิคการไลฟ์เพื่อเพิ่มยอดขาย
ระยะเวลา: ไม่เกิน 15 นาที