สถานะ
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
Price
Closed
เริ่มเรียนเลย
This course is currently closed

หลักสูตร Shopee bootcamp for Traders

Shopee Bootcamp for Traders
ขายของสไตล์คนกลาง

เหมาะสำหรับ: ผู้ขายเริ่มต้นที่ยังไม่มีสินค้าเป็นของตนเอง
เนื้อหา: ภาพรวมอีคอมเมิร์ซ การเช็คความต้องการของตลาดและเลือกสินค้า การใช้งานช้อปปี้ การบริหารสินค้า
ระยะเวลา: 7 วัน (วันละ 1-2 ชั่วโมง)