สถานะ
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
Price
Closed
เริ่มเรียนเลย
This course is currently closed

Shopee Bootcamp for Trainers
ผู้ฝึกสอนมือโปร

เหมาะสำหรับ: ผู้ฝึกอบรมทั่วไป เช่น ผู้ฝึกสอน อาจารย์มหาวิทยาลัย พนักงานภาครัฐ
เนื้อหา: ภาพรวมอีคอมเมิร์ซ การใช้งานช้อปปี้ และ ประสบการณ์จากผู้ฝึกสอนมืออาชีพ
ระยะเวลา: 7 วัน (วันละ 1-2 ชั่วโมง)

Course Content

Expand All
บทเรียนจาก Shopee bootcamp for Trainers
Lesson Content
0% เรียนแล้ว 0/1 หัวข้อ