หลักสูตรเข้มข้นสำหรับมือใหม่ถึงมือโปร ครอบคลุมเนื้อหา:
– การเปิดร้าน
– การอัพโหลดสินค้า
– เทคนิคการตั้งชื่อและเลือกใช้ภาพ
– การแนะนำเครื่องมือการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มการเข้าถึงผู้ใช้งานช้อปปี้กว่า 30 ล้านคนทั่วประเทศ


ช่องทางการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยช้อปปี้